Filíocht Shliabh Luachra / Sliabh Luachra Poetry – The Last Night / An Oiche Deirneach

Ag Dánscoil Shliab Luachra i rith Seachtain Na Geailge 2022 i Halla Pobail, Chúil Ó Sochta bhí: Pádraig Ó Súilleabháin, Helena Ní Bhraoin, Éamonn Ó Braoin agus Mark Ó Riada. Griangraf: Seán Ó Riada.

Is fada an lá ó bhí cúrsa filíochta sa Ghaeilge eagraithe sa cheantar stairiúil seo, ach tá ócáid filíochta le hocht seachtain anuas eagraithe ag Dánscoil Shliab Luachra ag críochnú Dé haoine seo chugainn.

Bhain an grúpa an taitneamh as an ócáid, scrúdaigh siad an fhilíocht ó bhun agus téamaí difriúla á bplé acu cosúil le; Cerbh é an file?, An Nua-Fhilíocht, saorvéarsaíocht, teicnící, struchtúr, rithim agus liricí. Bhí an-suim ag an dream sna filí áitiúla Uileog Ó Céirín (1791-1863), Séamas Ó Catháin (1779-1864) et al.

Táinig aoichainteoir Bríd Ní Mhórain file aitheanta oíche amháin agus mhínigh sí filíocht na bhfilí difriúla go háirithe na ban filí.

Gné lárnach den chúrsa ba ea an chumadóireacht agus bhí ar na rannpháirtite go léir dán a chumadh. Tá oíche oscailte le bheith ag an ngrúpa Dé hAoine seo chugainn 6 Bealtaine i Halla Pobail, Chúil Ó Sochta (Cordal), 7.30-9.pm. Fáilte roimh chách.

Ócáidi atá le heagrú ag an ngrúpa ná: Oíche oscailte halla pobail Chúil Ó Sochta (Cordal),7.30-9.i.n., 6/05/22

Lá Gaeilge i gcomhpháirt le ‘Lá na Fidile’, Scairteach an Ghleanna, 1.30-2.30 i.n, 21/05/22.

Lá Filíochta sa halla pobail i gCaisleán na Mainge, 11.00r.n.-4.00i.n, 28/05/22 agus Pop-up Gaeltacht, Halla Pobail, Cnoc na gCaiseal, 3.-5. i.n., 11/06/22.

Sliabh Luachra Poetry Course Final Night

It’s a long time since there was an Irish poetry course organised in this historical area but we have had an eight week course organised by Dánscoil Shliabh Luachra which finishes this Friday night.

The group that took part enjoyed the occasion, they examined simple examples at first and then discussed different aspects of poetry like: Who is the poet?, Irish poetry today, structure, rhytm and lyrics.

There was a lot of interest in the local poets Uileog Ó Céirín (1791-1863), Séamas Ó Cathain (1779-1864) et al.

Guest Poet Bríd Ní Mhóráin

The guest speaker was the well known poet Bríd Ní Mhóráin she spoke about different poets with particular attention on the women poets.

A requirement on the those taking part was to compose their own poem. The course concludes with an Open Night next Friday night, May 6th in the community hall in Cordal 7.30-9pm. All welcome.

Dates of future promotions in the area: Open Night, Irish poetry, Community Hall, Cordal. 7.30-9.00 pm. 06/05/22; Lá Gaeilge, World Fiddle Day , Scartaglin, 1.30-2.30 pm, 21/05/22;

La Filíochta, Community Hall,Castlemaine, 11am – 4pm, 28/05/22 and a Pop-up Gaeltacht in the Community Hall, Knocknagoshel, 3pm – 5pm, 11/06/22.

You can contact The Maine Valley Post on… Anyone in The Maine Valley Post catchment area who would like to send us news and captioned photographs for inclusion can send them to: jreidy@mainevalleypost.com Queries about advertising and any other matters regarding The Maine Valley Post can also be sent to that address or just ring: 087 23 59 467.