Cruinniú Na nÓg Call out to Educators for 2024

The Hand March Puppeteers, Alex Hindmarch and Holly O’Connor take a brief photo break from their sock puppet making workshop as part of the 2023 Cruinniú Na nÓg celebration of creativity at Castleisland Library in June. ©Photograph: John Reidy
Snap: Just qualified Sock Puppeteer, Dylan Langford forgot all about the old advice of never biting the hand that feeds when he tested the biting power of his creation on his mom Kathleen at the Cruinniú Na nÓg Sock Puppet making workshop in Castleisland in June 2023. ©Photograph: John Reidy

Kerry County Council is inviting expressions of interest from educators to elect their school or youth groups to participate in gaining insights from young people about Creative Events in their area.

This will be in the form of an interactive, engaging one-hour workshop with a creative practitioner.

We want to hear the voice of the youth from 0 – 24 years old so that they can play an active role in the development of a creative concepts or projects as part of Cruinniú na nÓg 2024.

Details for Submission

Submissions should include the following details: Age group of the young people who could take part; the size of the group/class that would avail; location of group / class within Kerry and contact details for the co-ordinator in the setting.

Successful applicants will be required to assist in the coordination of the sessions which may include: feedback reports following the programme and gaining consent for images or videos captured during the event.

Email Submissions

Queries and Submissions by email to the Arts Office at arts@kerrycoco.ie

Closing date is 5pm on October 4th. 2023. Supported by Creative Ireland and Kerry County Council.

Glaoigh Amach Chuig Ionaid Oideachais

Tugann Comhairle Contae Chiarraí cuireadh do oideachasóirí a scoil nó áiseanna óige páirt a ghlacadh agus léargas a fháil ó dhaoine óga faoi Imeachtaí Cruthaitheacha ina gceantar féin.

Beidh sé seo i bhfoirm ceardlann idirghníomhach, tarraingteach 1 uair an chloig le cleachtóir cruthaitheach.

Guth na hÓige

Ba mhaith linn Guth na hÓige a chloisteáil ó 0 – 24 bliana d'aois ionas gur féidir leo ról gníomhach a imirt i bhforbairt coincheap nó tionscadal cruthaitheach mar chuid de Cruinniú na nÓg 2024.

Ba chóir go mbeadh na sonraí thíos san áireamh sna haighneachtaí: Aoisghrúpa na ndaoine óga a d’fhéadfadh páirt a ghlacadh; Méid an ghrúpa/ranga a bhainfeadh leas as; An áit in bhfuil an ghrúpa/ranga i gCiarraí agus Sonraí teangmhála don chomhordaitheoir sa suíomh.

Cabhair a Thabhairt

Dóibh súid a néiríonn leo, beidh orthu cabhair a thabhairt na seisiún a chomhórdú, bhféadfadh tuairiscí aiseolais tar éis an chláir a bheith san áireamh iontu agus b’fhéidir cead speisialta a fháil le haghaidh íomhánna nó físeáin a tógfar le linn na hócáide.

Ceisteanna agus Aighneachtaí seol chuig arts@kerrycoco.ie

Spriocdáta 5i.n. 4ú Deireadh Fómhair 2023. Le tacaíocht ó Éire Ildánach agus Comhairle Contae Chiarraí.

You can contact The Maine Valley Post on… Anyone in The Maine Valley Post catchment area who would like to send us news and captioned photographs for inclusion can send them to: jreidy@mainevalleypost.com Queries about advertising and any other matters regarding The Maine Valley Post can also be sent to that address or just ring: 087 23 59 467.