Clár lán go barra do Sheachtain na Gaeilge i gCiarraí

Launching the Seachtain na Gaeilge programme were: Moira Murrell,??? Pat McCarthy, mayor of Kerry and Roibárd Ó hEartáin
Launching the Chomhairle Contae Chiarraí, Seachtain na Gaeilge programme were: Moira Murrell, Príomh-Fheidhmeannach Chomhairle Contae Chiarraí; Cllr. Pat McCarthy, Mayor of Kerry agus Roibeard Ó hEartáin, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Contae Chiarraí.

Tá clár imeachtaí tugtha le chéile ag Comhairle Contae Chiarraí do Sheachtain na Gaeilge i gCiarraí a bheidh ar siúl ón 1-17 Márta 2016.

Beidh an t-údarás áitiúil ag cur úsáid na Gaeilge chun cinn lena linn mar aon le taispeántaisí, comórtaisí agus imeachtaí pobail-bhunaithe, agus teacht ar na himeachtaí go léir ar an suíomh idirlín Gaeilge do Chiarraí www.eolaire.ie

Le linn Sheachtain na Gaeilge cuirfidh Comhairle Contae Chiarraí úsáid na Gaeilge chun cinn leis an mana ‘Labhair Gaeilge Linn – Seachtain na Gaeilge’ ag a gcuid cuntar poiblí mar aon le fheithiclí na Comhairle fud fad an chontae.

Tá tobshlua dhátheangach 20 nóiméad scrite ar an réabhlóid cultúrtha as a dheascair Éirí Amach na Casca 1916, é ullamh don stáitse agus oiriúnach do scoileanna, grúpaí áitiúla drámaíochta agus pobail. Gearr scoraíocht é Tobshlua 1916 bunaithe ar amhráin, óráidí, filíocht agus imeachtaí ón dtréimhse stairiúil sin.

Tá deis iontach ag an lucht gnó i mbliana a bheith páirteach i gcomórtas na bhfuinneog, ‘An Fhuinneog is Gaelaí’ agus duaischiste €1,000, atá á rith i bpáirt le Conradh na Gaeilge, Fóram Gaeilge Chiarraí agus an lucht gnó sa cheithre ceantar bardasach. Ní gá ach grianghraif den bhfuinneog maisithe fé théama Gaeilge agus do shonraí teagmhála a chur ar ríomhphost chugainn ag eolaire@ciarrai.ie

Deir Príomh-Fheidhmeannach Chomhairle Contae Chiarraí, Moira Murrell gur chóir Athbheochan na Gaeilge ó thréimhse 1916 a cheiliúradh agus chuige sin tá an Chomhairle ag cur le feasacht agus úsáid na Gaeilge agus ag moladh do gach éinne i gCiarraí páirt a ghlacadh i Seachtain na Gaeilge.

“Mar chuid den ardú feasachta, cífidh an pobal comharthaí ‘Labhair Gaeilge Linn! ar fheithiclí na Comhairle Contae mórthimpeall Chiarraí, ag na cuntair phoiblí in gcuid oifigí agus sna Leabharlanna contae. Molfaimid do gach éinne i gCiarraí a bheith páirteach agus triail a bhaint as focal nó dhó agus iad i mbun gnó”

Tuilleadh eolais: Roibeard Ó hEartáin  066 71 83 532   /  087 79 89 727

 Packed Programme for Seachtain na Gaeilge in Kerry

Kerry County Council has unveiled a packed programme of events and initiatives for Seachtain na Gaeilge which runs from 1 to 17 March 2016.

The local authority is promoting the use of Irish throughout the period and has announced a number of displays, competitions and community-based events, all of which is being promoted through the dedicated Irish website for Kerry, www.eolaire.ie

During Seachtain na Gaeilge, Kerry County Council will be promoting the use of Irish at all of the public counters in its offices around the county and signs have been affixed to a number of council vehicles bearing the message ‘Labhair Gaeilge Linn – Seachtain na Gaeilge.’

A 20-minute bilingual flashmob presentation based on the cultural revolution leading up to 1916 has been composed and is ready-made for performance by schools, local drama societies and community groups. ‘Tobshlua 1916’ is based on orations, songs, and poetry and from the period.

Kerry County Council is also inviting participation in a window display competition, ‘’An Fhuinneog is Gaelaí’ which carries a prize fund of €1,000 and is being run in conjunction with Conradh na Gaeilge, Fóram Gaeilge Chiarraí and the business community in each of the four municipal districts. Window displays on an Irish language theme should be photographed and submitted to the website via eolaire@ciarrai.ie

Kerry County Council Chief Executive, Moira Murrell said it is fitting to celebrate the Gaelic Revival that took place in the period leading up to 1916 and so Kerry County Council plans to raise the profile of Irish among the public in Kerry by encouraging everyone to participate in Seachtain na Gaeilge.

“As part of our publicity drive, the public will see ‘Labhair Gaeilge Linn!’ signage on many council vehicles around Kerry and at the public counters at our offices, as well as our libraries. We are urging everyone in the county to get involved and to try a cúpla focail,” said Ms. Murrell.

For more information contact Roibeard Ó hEartáin on 066 71 8 3532  /  087 79 89 727